bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Budowa kanałów dopływowych rozpoczęta

Rozpoczęliśmy już prace przy budowie kanałów dopływowych do nowej pompowni zlokalizowanej na terenie Punktu Zlewnego Ścieków „Łajski” od przepompowni P – 5 przy ul. Suwalnej i Przepompowni P – 6 przy ul. Sikorskiego o długości ok. 1 km. Prace prowadzone są metodą bezwykopową. Po wykonaniu kanałów przepompownie przy ul. Suwalnej i ul. Sikorskiego zostaną zlikwidowane. Pierwszy etap prac polega na zapuszczaniu pierwszych komór roboczych, z których będą prowadzone prace budowlane kanałów.