bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Budowa wodociągu do osiedla Rajska Jabłoń i Leroy Merlin

W drugiej połowie grudnia rozpoczęła się budowa ok. 1,6 km sieci wodociągowej do osiedla Rajska Jabłoń i Leroy Merlin w Jabłonnie. Budowa zostanie wykonana techniką bezwykopową tzw. przewiertu sterowanego. Jest to jedna z pierwszych ogromnych inwestycji obejmująca przyjętą w 2018 r. strategię rozwoju PWK opartą na współpracy z sąsiednimi Gminami, mającą na celu zaopatrzenie ich w wodę i odprowadzanie ścieków. Woda zostanie dostarczona do osiedla Rajska Jabłoń, liczącego ok. 2500 Mieszkańców oraz do Leroy Merlin, planowanej Stacji Orlen i KFC. Budowa obejmie ulice: Sobieskiego, Szarych Szeregów i Akademijną. Ponadto wykonane zostaną dwa przejścia przez drogę krajową oraz długi, bo liczący 600 m odcinek w drodze serwisowej. Łączna długość inwestycji do 1,6km. Cieszymy, że z naszych rozwiązań i doświadczenia mogą korzystać również Gminy ościenne.