bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Czy w tym roku mogą wyschnąć własne ujęcia wody w Legionowie?

Wszystko wskazuje na to, że w wielu przypadkach tak będzie. Zgodnie z „Prognozą sytuacji hydrologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych” Państwowej Służby Hydrologicznej w nadchodzących tygodniach prognozuje się występowanie niskiego stanu wody w znacznych obszarach kraju. Wiele prywatnych studni na terenie Legionowa ujmuje wodę z głębokości nie większej niż 7 metrów. Dzieje się tak zawsze w przypadku, gdy urządzenie hydroforowe z pompą znajduje się w garażu lub piwnicy budynku jednorodzinnego. Dlaczego tylko 7 metrów? Wynika, to przede wszystkim z praw fizyki, ponieważ wysokość ssania pompy jest ograniczona tymi prawami, a możliwości zaciągnięcia wody z głębokości większej niż 7 metrów są zazwyczaj nierealne. Ponadto wiele ujęć własnych zostało wybudowanych w bliskiej odległościach od przydomowych, często nieszczelnych szamb, co może skutkować przedostawaniem się do wód gruntowych groźnych dla zdrowia ludzkiego bakterii fekalnych (w tym E. Coli) oraz azotanów i azotynów, które są bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia.

Ryzyko wyschnięcia przydomowych studni jest więc duże, co dla wielu Mieszkańców Legionowa niepodłączonych do sieci miejskiej może oznaczać kłopoty związane z zasilaniem wodą własną. Brak wody szczególnie w okresie letnim powoduje duże perturbacje dla każdego z nas, co wpływa na komfort we wszystkich sferach życia codziennego – bez wody nie będzie można przecież korzystać z kuchni czy łazienki. Ponadto wysychające przydomowe źródła wody pitnej mogą prowadzić do jej skażenia. Mieszkańcy podłączeni do miejskiego systemu wodociągowego mogą jednak spać spokojnie. Dzięki 16 studniom głębinowym, które pobierają wodę z głębokości ponad 40 metrów, naszym zasobom nie grozi ryzyko wyschnięcia. Miejska sieć i ujęcia głębinowe gwarantują stałe, nieprzerwane dostawy wody. Ponadto jakość naszej wody jest nieustannie badana i kontrolowana w 26 punktach na terenie miasta Legionowa.