bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 16 31 bok@pwklegionowo.com

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

W spółce obowiązuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania wprowadzony uchwałą XLII/555/2005 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, z uwzględnieniem poniższych aktów prawnych:

Dz.U. nr 123, poz. 858 z 2001 r. – ustawa z dnia 7.06.2001 r. (o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)
Dz.U. nr 127, poz. 886 z 2006 r. – rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. (w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków)
Dz.U. nr 136, poz. 964 z 2006 r. – rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. (w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych)

Pliki do pobrania: