Rozporządzenie w sprawie przeciętnych norm zużycia wody