bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Komunikat: Woda w normie

W wyniku toczących się w mediach społecznościowych dyskusji na temat jakości wody, Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. pragnie poinformować, że woda dostarczana przez naszą Spółkę spełnia wszystkie parametry, które są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jakiekolwiek obawy związane z jej jakością są nieuzasadnione.

Poniżej załączamy komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie potwierdzający, że badania wody wykonywane na sieci wodociągowej nie wykazują przekroczeń badanych parametrów.