bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Komunikat ws. jakości wody

W nawiązaniu do pojawiających się na forach internetowych postów dotyczących jakości wody w Legionowie, Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. pragnie poinformować, że jakość wody dostarczanej do mieszkańców naszego miasta jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”. Woda badana jest w cały układzie systemu zaopatrzenia w wodę, a próbki pobierane są wg. harmonogramu który został stworzony przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Legionowie.

PW-K „Legionowo” na bieżąco monitoruje jakość wody dostarczanej do odbiorców, a aktualne wyniki badań potwierdzają, że woda jest zdatna do spożycia.