bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Modernizacja na SUW „Jagiellońska”

Modernizacja na SUW „Jagiellońska”

SUW „Jagiellońska” w ostatnich latach był wielokrotnie modernizowany. W 2009 roku Przedsiębiorstwo przeprowadziło wielką modernizację całej stacji, która zyskała nowy tzw. II stopień. Stacja została wyposażona wówczas w agregat prądotwórczy, który włącza się automatycznie w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej. W 2016 roku kolejna modernizacja obejmowała montaż nowych aeratorów i filtrów ze złożem filtracyjnym, remont osadnika i budowę nowego kolejnego zbiornika na wodę czystą. Na przełomie 2017 i 2018 roku połączono ze sobą w jeden system wszystkie trzy Stacje Uzdatniania Wody, tzw. „spinka”. Ta strategiczna inwestycja miała na celu zabezpieczenie zasilania w wodę wszystkich rejonów miasta, wskutek ewentualnej niespodziewanej awarii jednej ze stacji. Gdyby z jakiś nieprzewidzianych powodów jedna ze stacji uzdatniania nie będzie mogła pracować, to pozostałe stacje mogą przejąć jej zadania. W 2019 roku wdrożony został systemu biomonitoringu wody na terenie stacji służącej do wczesnego ostrzegania przed nagłym zanieczyszczeniem wody pitnej w sieci wodociągowej.

Najważniejszym elementem ostrzegawczym tego systemu to małże, które są bardzo czułe na najmniejsze zanieczyszczenia w wodzie. W obecnym 2020 roku wymieniliśmy główny kolektor tłoczny wody czystej.

Pozostałe dwie Stacje Uzdatniania Wody „Piaski” i „Łajski” również przeszły wszelkie procesy proces modernizacyjne w ostatnich latach. Wszystkie te stacje pobierają wodę z 16 studni głębinowych zlokalizowanych w całym mieście.

Szereg modernizacji oraz wdrożonych strategii naszego przedsiębiorstwa na obiektach wodociągowych miało i ma na celu zabezpieczenie wszystkim Mieszkańcom nieprzerwanych dostaw zdrowej i czystej wody.

Skip to content