bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Modernizacja na terenie SUW „Łajski”

Oprócz wielu inwestycji polegających na rozwijaniu miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w ostatnim czasie przeprowadziliśmy prace modernizacyjne na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Łajski. Zbiornik retencyjny został oczyszczony i odmulony oraz położyliśmy nowe podłoże w postaci żwiru. Ponadto wymieniliśmy studnię, gdyż w dotychczasowej dochodziło do infiltracji wód gruntowych. Stale inwestujemy, gdyż postęp wymaga ciągłej pracy.