bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Modernizacja sieci wodociągowej na Os. „Batorego” i ul. Słowackiego

Modernizacja sieci wodociągowej na Os. "Batorego" i ul. Słowackiego

Od dłuższego czasu otrzymywaliśmy sygnały od mieszkańców Osiedla „Batorego” oraz wspólnot wzdłuż ul. Słowackiego, że stan jednej z pierwszych budowanych jeszcze w latach 60-tych w Legionowie sieci wodociągowej wymaga pilnej modernizacji. Podjęliśmy więc niezwłocznie działania wymiany i na początku września ruszyły prace remontowe sieci wodociągowej w ul. Słowackiego, ul. Mrugacza oraz Osiedla „Batorego”. Wymiana starego wodociągu na nowy o długości 890 m będzie gwarantować bezpieczne dostawy czystej wody. Nowy wodociąg będzie wykonany z nowoczesnych certyfikowanych rur polietylenowych (PE) do wody czystej o średnicy DN 110.

Pierwsza infrastruktura wodociągowa w Legionowie…

Po okresie stagnacji lat 50-tych, wraz z powstaniem w pierwszej połowie lat 60-tych zalążków spółdzielczości mieszkaniowej, w wyniku podjętych decyzji urzędów państwowych, ludność miasta Legionowo z ok.11.000 osób zaczęła gwałtownie wzrastać, osiągając w latach 90-tych XX-ego wieku liczbę ok. 50.000 mieszkańców.

I tak pierwsze komunalne sieci wodociągowo – kanalizacyjne zaprojektowano i zrealizowano w latach 1963-1973 na terenie Osiedli „Batorego” i „Jagiellońska”- zasilanych wodą ze Stacji Uzdatniania Wody „Jagiellońska” – tzw. ”stary ciąg technologiczny”. To był pierwszy wodociąg w Legionowie. Wodociągi wykonane były z rur stalowych i żeliwnych natomiast główne kanały sanitarne i deszczowe z rur betonowych i kamionkowych.

Skip to content