bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Najdłuższa ulica w mieście została w pełni zwodociągowana

Najdłuższa ulica w mieście została w pełni zwodociągowana

Ulica Tadeusza Kościuszki w Legionowie, która przebiega przez całe miasto wzdłuż torów kolejowych jest najdłuższą ulicą miasta mierzącą ponad 3 kilometry. To przy niej mieści się m.in. Centrum komunikacyjne i jest główną arterią przebiegającą przez „Legionowo Przystanek” nad tunelem prowadzącą aż do Chotomowa.

Stawiając na pełną dostępność naszych mieszkańców do wody poprzez budowę, aż trzech odcinków sieci, w tym roku doprowadziliśmy do pełnego zwodociągowania tej najdłuższej ulicy w mieście. Ostatni brakujący fragment sieci wodociągowej w ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Parkowej do ul. Bolesława Chrobrego z przekierowaniem w ul. Jasnogórską o łącznej długości 336 m został już wybudowany. W poprzednim miesiącu wykonaliśmy na tej ulicy łącznie 550 m wodociągu (odcinek od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. 3-go Maja oraz odcinek od ul. Barskiej do ul. Jagiellońskiej). Po dokonaniu odbiorów i włączenia do miejskiej sieci wodociągowej będziemy informować mieszkańców o możliwości podłączenia się do wody miejskiej oraz rozpoczniemy prace związane z przyłączeniami.

Zdjęcie: Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kościuszki na odcinku od ul. Parkowej do ul. Chrobrego

Zdjęcie: Budowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki przy skrzyżowaniu z ul. Parkową

Zdjęcie: Budowa sieci wodociągowej metodą bezwykopową przy ul. Kościuszki

Zdjęcie: Budowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki przy Centrum Komunikacyjnym

Zdjęcie: Budowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki przy Centrum Komunikacyjnym

Skip to content