bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Niegdyś huta szkła…

Na terenie dzisiejszej siedziby spółki niegdyś istniała Huta Szkła „Jabłonna”. Duży zakład produkcyjny na terenie dzisiejszego Legionowa powstał w 1897 r. z inicjatywy hrabiego Augusta Potockiego. Zlokalizowany był w pobliżu stacji kolejowej Jabłonna przy ul. Kościuszki. Huta produkowała głównie butelki. W 1930 r. strawił ją pożar, jednak po kilku miesiącach udało produkcję wznowić. Kres huty nastąpił na jesieni 1944 r. kiedy została wysadzona w powietrze przez wycofujących się Niemców. Z cegieł po hucie powstał po wojnie kościół garnizonowy przy ul. Piłsudskiego. Fragment komina huty znajduje się na terenie głównej siedziby Muzeum Historycznego na ul. Mickiewicza.
27 sierpnia 1927 r. prezydent Ignacy Mościcki (PIM) odwiedził Legionowo. Oprócz wizyty w Hucie Szkła „Jabłonna” na ul. Kościuszki, odsłonił pomnik ku czci żołnierzy 2. Pułku Saperów Kolejowych, którzy polegli w 1920 r. oraz wręczył tej jednostce sztandar.


żródło: Historia Powiatu Legionowskiego
https://www.facebook.com/historia.powiatu.legionowskiego

Narodowe Archiwum Cyfrowe
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/64865:1/