bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Przebudowa i negocjacje zakończone

Zakończyliśmy prace związane z generalnym remontem i przebudową przepompowni ścieków sanitarnych „Piaski” P – 9 zlokalizowanej przy ul. Zegrzyńskiej 99. Prace objęły m.in. wymianę pomp, remont instalacji technologicznej, remont instalacji elektrycznej zasilania i sterowania, oświetlenia i ogrzewania, remont urządzenia transportu pionowego, a także przebudowę komory zasuw (zasuwy będą pracowały w automatyce). Ponadto wykonane zostały prace związane z instalacją wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z dezodoryzacją powietrza wywiewanego i wentylacji awaryjnej nawiewno-wywiewnej. W celu wyeliminowania elementów zapachowych zamontowano filtry węglowe. Rozruch pompowni przebiegł pomyślnie i został zakończony – wszystkie urządzenia pracują prawidłowo. Co bardzo ważne, udało się nam zakończyć negocjacje związane z zakupem działki, na której znajduje się obiekt przepompowni od Agencji Mienia Wojskowego po preferencyjnej cenie za 50% wartości i w najbliższych dniach dojdzie do podpisania stosownego aktu notarialnego. Zgodę na uregulowanie stanu prawnego wydał Pan Prezydent Legionowa Roman Smogorzewski.