bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Przepompownia już działa!

Decyzją Prezesa Zarządu PWK „Legionowo” na terenie Punktu Zlewnego Ścieków „Łajski” w lutym 2018 r. rozpoczęto budowę nowej przepompowni ścieków, która docelowo ma zastąpić dwie przestarzałe i wyeksploatowane przepompownie przy ulicy Suwalnej oraz Sikorskiego. Zakończyły się prace budowlane wraz z rozruchem nowej przepompowani, która została włączona do ruchu.  Ponadto w ramach tej inwestycji został wykonany kanał o długości 33 m położony na bardzo dużej głębokości – ponad 6,5 m. Kanał ten połączył Stację Zlewną i uruchomioną nową pompownię, tak więc I etap tej strategicznej inwestycji został zakończony. Jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentów do przetargu na budowę kanałów dopływowych do nowej pompowni o długości ok. 1 km od Przepompowni P – 5 przy ul. Suwalnej i Przepompowni P – 6 przy ul. Sikorskiego. Po wykonaniu kanałów te przepompownie zostaną zlikwidowane. Rozpoczęcie II etapu tej ważnej inwestycji przewidywane jest na początek 2019 r.