bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

V etap budowy kanalizacji – efekt ekologiczny blisko końcowej realizacji

Jednym z warunków podpisanej 29 października 2018 r. umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację ”Rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – etap V”, jest zapewnienie efektu ekologicznego. Efekt ten to ilość podłączeń do sieci kanalizacyjnej, co obrazuje RLM (Rzeczywista Liczba Mieszkańców). Do tej pory podłączyliśmy ok. 100 osób.  Obecnie jesteśmy na etapie wykonywania ostatnich przyłączy i do końca bieżącego roku planujemy zrealizować wszystkie wymagania projektu. W ramach V etapu wybudowaliśmy nowe sieci kanalizacyjne w ulicach: Topolowa, Jodłowa, Norwida, Sobieskiego, Schabowskiego, Kordeckiego, Mickiewicza, Kościuszki i Sowińskiego o łącznej długości ok. 2 km oraz budynek agregatorni zasilającej przepompownię ścieków sanitarnych „Centralna” przy ul. Leśnej. Ciągle inwestujemy w infrastrukturę, aby każdy Mieszkaniec Legionowa mógł korzystać z miejskiego wodociągu i kanalizacji.