bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

WHO: Koronawirus nie występuje w wodzie z wodociągów

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie istnieje żadne zagrożenie dla rozprzestrzeniania się koronawirusa poprzez korzystanie z wody z sieci wodociągowej.

Koronawirusy mają niską odporność na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne, takie jak podchloryn sodu i dwutlenek chloru, które stosują legionowskie wodociągi w procesach uzdatniania wody. Powyższe dezynfektanty skutecznie eliminują wszystkie tego typu wirusy.

Woda dostarczana mieszkańcom Legionowa  spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia. Jest ona w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów. W sposób ciągły prowadzona jest zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna kontrola jakości wody. Wewnętrzna kontrola wody odbywa się w 26 różnych punktach na terenie Legionowa przez certyfikowane laboratorium posiadające akredytacje unijne, a zewnętrzna prowadzona jest przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Legionowie, która wydaje ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Stosujmy się do wszelkich zaleceń, jakie wydają służby sanitarne w kraju w kwestii przestrzegania zasad higieny osobistej. Badania dowodzą, że mycie rąk wodą z mydłem przez 15 sekund zmniejsza liczbę bakterii aż o 90%. Poza długim myciem ważne jest też dokładne ich wypłukanie. To kluczowe, jeśli chodzi o zmywanie wirusów.