bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Wyniki przetargu ogłoszone, umowa podpisana

Niedawno zostały ogłoszone wyniki przetargu na przebudowę przepompowni ścieków sanitarnych „Piaski” P – 9 zlokalizowanej przy ul. Zegrzyńskiej 99. W ramach postępowania przetargowego wybrano firmę „WOD – BUD”. Koszt planowanej inwestycji ok. miliona złotych. Prace obejmą: roboty budowlane w przepompowni, roboty związane z wyposażeniem technologicznym w tym wymianę pomp, remont urządzenia transportu pionowego, remont instalacji technologicznej, remont instalacji elektrycznej zasilania, sterowania i zasilania, oświetlenia i ogrzewania, a także roboty związane z budową komory zasuw (zasuwy będą pracowały w automatyce) i przewodów tłocznych ze studniami: rozprężną i połączeniową oraz kanałem grawitacyjnym. Ponadto zostaną wykonane prace związane z instalacją wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z dezodoryzacją powietrza wywiewanego i wentylacji awaryjnej nawiewno-wywiewnej. W celu wyeliminowania elementów zapachowych zostaną zamontowane filtry węglowe.