bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Awaryjna naprawa studni kanalizacyjnej

Awaryjna naprawa studni kanalizacyjnej

Pod koniec lipca podczas kontroli odcinka sieci kanalizacyjnej na kanale sanitarnym o dużej średnicy 800 mm przy ul. Leśnej pracownicy PWK „Legionowo” stwierdzili infiltrację wód gruntowych powodujących wypłukiwanie piasku spod studni, a tym samym obniżenie terenu wokół infrastruktury naziemnej. Sytuacja stwarzała zagrożenie w ruchu drogowym oraz pieszym i mogła więc doprowadzić do zapadnięcia studni, a tym samym uniemożliwić odprowadzanie ścieków do przepompowni „Centralnej”. Jest to najważniejszy obiekt kanalizacyjny w mieście, który odprowadza ścieki z całego Legionowa do oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie.

Bez zbędnej zwłoki nasze Przedsiębiorstwo przystąpiło do naprawy i wymiany studni na nową. Pierwszym działaniem było obniżenie poziomu wód gruntowych. Następnie wykonano wykop o głębokości ponad 6 metrów, naprawiono i doszczelniono dno studni, wymieniono kręgi i zwieńczenie. Po udanej naprawie odtworzono całą infrastrukturę, zlikwidowano zapadnięcie chodnika, wykonano naprawę jezdni asfaltowej, wyrównano teren oraz odtworzono zieleń i ciąg pieszo-jezdny.

Dodatkowo w październiku do kolektorów sanitarnych DN800 został wprowadzony rękaw termoutwardzalny, który po utwardzeniu doszczelnił przewody zapobiegając infiltracji wód gruntowych.

Awaryjna naprawa studni kanalizacyjnej odbywała się przy ciągłym odbiorze ścieków z terenu Legionowa, które przez cały czas były odprowadzane do przepompowni „Centralnej” i dalej do oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie.

Skip to content