bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Budowa wodociągu na III Parceli

Budowa wodociągu na III Parceli

Obecnie ilość osób korzystających z wodociągu miejskiego wynosi ok. 47 850 co stanowi ~ 97% ogólnej liczby mieszkańców Legionowa. Pomimo tak dużej liczby mieszkańców już korzystających z wodociągu miejskiego Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. dalej rozbudowuje tę infrastrukturę doprowadzając sieć wodociągową dla osób potrzebujących. Długość sieci wodociągowej w naszym mieście wraz z przyłączami wynosi obecnie ponad 210 km.

Kończy się obecnie budowa odcinka sieci wodociągowej (DN 110) w Al. Legionów z odejściem w ul. Sosnową od ul. Jodłowej przez ul. Kolejową do ul. Wiśniowej o łącznej długości 953 m. Jednocześnie prowadzimy prace nad budową wodociągu w ul. Topolowej od Al. Legionów do ul. Jodłowej o łącznej długości 458 m oraz w ul. Kruczej z odejściem w ul. Wardenckiego o długości 200 m. Wszystkie te ulice będą zwodociągowane. Nowy wodociąg powstaje również w całej ul. Złotej o długości 277 m.

Na przełomie 2020/2021 roku mieszkańcy tych ulicy będą się mogli podłączyć do miejskiej sieci wodociągowej. Mapa miejskiej sieci wodociągowej robi się coraz gęściejsza. Praktycznie każdy kto chce skorzystać z miejskiej infrastruktury będzie miał taką możliwość.

Skip to content