bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej w Legionowie

Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej w Legionowie

Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej w Legionowie

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny ogół ludności w Polsce korzystającej z sieci kanalizacyjnej plasuje się niezmiennie od kilku lat na poziomie około 70%. Dla porównania w Legionowie ilość mieszkańców mających dostęp do kanalizacji miejskiej wynosi aż 98%. Niemalże każdy mieszkaniec naszego miasta ma możliwość odprowadzać ścieki sanitarne do kanalizacji miejskiej, a nie do przydomowych szamb, które wpływają destrukcyjnie na środowisko i jest po prostu nieekologiczne.

Pomimo tak dużej liczby mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” dalej rozbudowuje tę infrastrukturę w Legionowie. Liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 48 850 osób.

Kończy się obecnie budowa ostatniego brakującego odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Sosnowej w kierunku ul. Kolejowej o łącznej długości 100 m. Mieszkańcy tej ulicy już na całej długości będą mogli podłączyć się do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Przebudowywana jest również sieć kanalizacyjna w okolicach Punktu Zlewnego i Stacji Uzdatniania Wody „Łajski” w ul. Szarych Szeregów o długości 330 m. Mapa miejskiej sieci kanalizacyjnej robi się co raz gęściejsza. Praktycznie każdy kto chce skorzystać z miejskiej infrastruktury ma już taką możliwość.

Zdjęcie: Prace ziemne nad budową sieci kanalizacyjnej w ul. Sosnowej

Zdjęcie: Układanie rur kanalizacyjnych przy budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Sosnowej

Zdjęcie: Nadzór nad budową sieci kanalizacyjnej w ul. Sosnowej

Zdjęcie: Montaż studni kanalizacyjnej na nowobudowanej sieci kanalizacyjnej w ul. Sosnowej

Zdjęcie: Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szarych Szeregów

Skip to content