bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Wymiana sieci wodociągowej na osiedlu „Sobieskiego”

Wymiana sieci wodociągowej na osiedlu „Sobieskiego”

Pilny remont wymiany sieci wodociągowej w naszym mieście jest już na ostatniej prostej. Konieczna wymiana blisko 1700 m sieci wodociągowej na osiedlu „Sobieskiego” zakończy się jeszcze przed końcem wakacji. Na początku sezonu letniego informowaliśmy Państwa, że od jakiegoś czasu do naszego Przedsiębiorstwa dochodziły sygnały o pogorszeniu jakości wody spowodowanej starą instalacja wodociągową wybudowaną m.in. ze stali jeszcze w latach 1971-1981 na osiedlu „Sobieskiego”. Bez zbędnej zwłoki podjęliśmy działania, aby to zmienić. Metodą bezwykopową, czyli tzw. przewiertem sterowanym, który jest najmniej inwazyjny, kończymy wymianę sieci wodociągowej wzdłuż ul. Husarskiej na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Jerzego Siwińskiego, w ul. Hetmańskiej na docinku od ronda w ul. Husarskiej do ul. Rycerskiej, w ul. Stefana Czarnieckiego na odcinku od ul. Husarskiej do ul. Rycerskiej i w ciągu dróg wewnętrznych. Nowa infrastruktura wodociągowa zapewni nieprzerwane dostawy bardzo dobrej jakości wody. Niedogodności na które skarżyli się okresowo mieszkańcy nie będą już występowały. Dodatkowo na nowo wymienionej sieci wodociągowej zostanie zamontowanych wiele nowych zasuw odcinających, które w przypadku awarii przyczynią się do tego, że nie będzie trzeba wyłączać wody na całym osiedlu, tylko w jednym lub dwóch blokach. Uciążliwości spowodowane awariami zostaną więc zminimalizowane.

Zasuwa wodociągowa na nowej sieci wodociągowej w wykopie przy ul. Husarskiej na osiedlu „Sobieskiego”
Zdjęcie: Zasuwa wodociągowa na nowej sieci wodociągowej w wykopie przy ul. Husarskiej na osiedlu „Sobieskiego”

Montaż zasuwy wodociągowej na nowej sieci wodociągowej w wykopie przy rondzie na ul. Husarskiej osiedla „Sobieskiego”
Zdjęcie: Montaż zasuwy wodociągowej na nowej sieci wodociągowej w wykopie przy rondzie na ul. Husarskiej osiedla „Sobieskiego”

Prace ziemne przy montaż zasuwy wodociągowej na nowej sieci wodociągowej w wykopie przy rondzie na ul. Husarskiej osiedla „Sobieskiego”

Zdjęcie: Prace ziemne przy montaż zasuwy wodociągowej na nowej sieci wodociągowej w wykopie przy rondzie na ul. Husarskiej osiedla „Sobieskiego”

Prace ziemne przy montaż zasuwy wodociągowej na nowej sieci wodociągowej w wykopie przy rondzie na ul. Husarskiej osiedla „Sobieskiego”

Zdjęcie: Prace ziemne przy montaż zasuwy wodociągowej na nowej sieci wodociągowej w wykopie przy rondzie na ul. Husarskiej osiedla „Sobieskiego”

Budowa sieci wodociągowej metodą bezwykopową (tzw. przewiertem sterowanym) przy ul. Hetmańskiej na osiedlu „Sobieskiego”

Zdjęcie: Budowa sieci wodociągowej metodą bezwykopową (tzw. przewiertem sterowanym) przy ul. Hetmańskiej na osiedlu „Sobieskiego”

Skip to content