bip
ul. Tadeusza Kościuszki 16a 22 774 10 62 bok@pwklegionowo.com

Zaplanowane inwestycje wodociągowo – kanalizacyjne w naszym mieście

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. duży nacisk kładzie na inwestycje. Kontynuujemy prace nad dużym projektem budowy nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie „III Parceli” w Legionowie. W pierwszym etapie zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna w ul. Jana Kochanowskiego od nieruchomości nr ew. 25/8 do 28/2 o łącznej długości 215 metrów. Dzięki tej inwestycji do kanalizacji będzie mogło się przyłączyć 12 gospodarstw. W kolejnym etapie będzie wykonany wodociąg w ul. Brzozowej, ul. Topolowej o łącznej długość 500 metrów i połączenie z istniejącą siecią w ul. Alei Legionów na wysokości działki nr ew. 122/1. Dzięki tej inwestycji do wodociągu będzie mogło się przyłączyć 25 gospodarstw. Kolejnym etapem będzie budowana sieć wodociągowa w ul. Dębowej, na odcinku od ul. Topolowej do ul. Klonowej i w ul. Klonowej na odcinku od ul. Brzozowej do granicy Gmin, oraz w ul. Brzozowej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Topolowej, oraz ul. Topolowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Dębowej, o łącznej długości 760 metrów. Dzięki tej inwestycji do wodociągu będzie mogło się przyłączyć 35 gospodarstw. Ostatnim etapem czwartym będzie wykonanie sieci wodociągowej (180 metrów) i kanalizacyjnej (215 metrów) w ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Jaśminowej (główny ciąg) do końca w/w drogi. Dzięki tej inwestycji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będzie mogło się przyłączyć 10 gospodarstw.

Budowa sieci wodociągowych będzie realizowana metodą bezwykopową, a kanalizacyjna częściowo wykopem otwartym tzw. wysokoprzestrzennym, a częściowo również techniką bezwykopową. Zaplanowane inwestycje mają zakończyć się w najbliższym czasie.

Skip to content